Andrej Rodziňák, Ing. arch.

ar.chitect s.r.o., ar.chitect project s.r.o.

Spoločnosť ar.chitect s.r.o. bola založená na činnosť vykonávania komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok.

PORTFÓLIO PROJEKTY

PROJEKT