Rezidencia Kmeťova

Rezidencia Kmeťova

Jedná sa o novostavbu objektu bytového domu „Rezidnecia Kmeťová“ na Jiskrovej ulici. Celá stavba je riešená pre účely bývania. Navrhovaný objekt je pôdorysného tvaru ,,U“, pozostávajúci z troch hlavných hmôt, ktoré sú navzájom prepojené. Architektonické riešenie vychádza z rešpektovania okolitej zástavby, jej výškového členenia a usporiadania s maximálnym využitím pozemku. Jedná sa o viacpodlažný bytový dom s 18 bytovými jednotkami umiestnenými v troch sekciách s jedným samostatným vstupom. Objekt má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie je spoločné a slúži pre potreby parkovania obyvateľov domu a je tu umiestnené aj technické zázemie objektu. Garáž je prepojená s bytovou časťou na úrovni suterénu s vertikálnym komunikačným jadrom. Vjazd do garáže – zakrivená rampa so sklonom 10 % je situovaná na južnom nároží objektu. Podzemná garáž obsahuje 24 parkovacích staní, z toto počtu 1 pre osoby so zníženou mobilitou. Pri vstupe do objektu je vytvorené ďalšie 1 exteriérové parkovacie miesto. Strop garáže uskakuje v dvoch výškových úrovniach a tvorí stavebnú konštrukciu pre zazelenené terasy pozdĺž časti južnej fasády. Hlavný vstup do objektu bytového domu je z východnej strany z Jiskrovej ulici. Dopravné riešenie ráta s jedným príjazdom, ktorý je situovaný z Jiskrovej ulice, odkiaľ je rampou prístupná aj podzemná garáž a jedno vonkajšie státie. Objekt je ohraničený Jiskrovou ulicou z východnej strany, rodinným domom z južnej strany, objektom školy zo západnej strany a budovou colnej správy zo severnej svetovej strany.

  • Kategória
    -
  • Lokácia
    -
  • Klient
    -
2016

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY