O firme

Volám sa Andrej Rodziňák, nar. 1973 v Košiciach, som autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov.

Po ukončení štúdia na  fakulte architektúry STU v Bratislave som vykonával povolanie architekta ako živnostník a neskôr v združení architektov a stavebných inžinierov v spločnosti K3- project s.r.o.

Firma ar.chitect s.r.o. vznikla v roku 2013 ako výsledok môjho 15 ročného pôsobenia v oblasti architektúry.

  • Spoločnosť bola založená na činnosť vykonávania komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok.