Brezy

Brezy

Navrhovaný rekreačný areál „Brezy“ sa nachádza severne od obce Stará Lesná v jej katastrálnom území, v jestvujúcej rekreačnej oblasti. Pozemok je situovaný medzi jestvujúce hotelové areály hotelov „Horizont“ a „Kontakt“. Pozemok je prístupný z juhu jestvujúcou obslužnou komunikáciou. V areály navrhujeme dva štvorpodlažné rekreačné apartmánové domy s kapacitou 38 apartmánov a sedem menších rekreačných chát.

Areál je doplnený vonkajšími parkovacími státiami zabezpečujúcimi požiadavky statickej dopravy, detským ihriskom s oddychovou zónou s jazierkom a obslužnými vnútroareálovými komunikáciami.

  • Kategória
    Apartmánové domy
  • Lokácia
    Stará Lesná
  • Klient
    Súkromný investor
-

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY