Rezidencia SKYONE

Rezidencia SKYONE

Jedná sa o rekonštrukciu a prístavbu jestvujúceho 14 podlažného bývalého administratívneho objektu / riaditeľstvo daňového úradu/ na Garbiarskej ulici č.1 a o jeho zmenu účelu využitia na bytový dom z polyfunkciou.

Architektonické riešenie je podmienené snahou o architektonickým výrazom akcentované riešenie bytového domu – rezidencie. Nevyhnutnou sa javí navrhovaná dostavba terás. Premena značnej časti spevnených plôch a komunikácii na zeleň. Súdobý design budovy tvorý architektonické riešenie dostavovaných terás, ktoré svojím tvarom a farebným kontrastom voči pozadiu – pôvodnej hmote objektu vytvárajú dynamický architektonický prvok.

V objekte je navrhovaných 58 bytov.

  • Kategória
    Rekonštrukcia
  • Lokácia
    Garbiarska ul. KOšice
  • Klient
    Súkromný investor
2016

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY