Rezidencia Sinatra

Rezidencia Sinatra

Snahou investora bol realizovať menší developerský projekt so prestavbou RD v nízkopodlažnej zástavbe v exkluzívnom prostredí mesta. Za týmto účelom bol investorom zakúpený predmetný stavebný pozemok s hrubou stavbou RD s 3 bytovými jednotkami.

Novovypracovaná projektová dokumentácia navrhuje rekonštrukciu a dostavbu rodinného domu, ktorá pozostáva z

 • Zmeny strešnej konštrukcie - asanácie pôvodného dreveného krovu sedlovej strechy a novej plochej pochôdznej strechy železobetónovej konštrukcie/ výška objektu sa nemení/
 • Zmeny dispozícii jednotlivých bytových jednotiek / nezasahujeme do nosného systému pôvodného objektu
 • Dostavby samostatnej garáže na južnej časti pozemku - parcele 6117/3
 • Dostavby parkovacích stojísk a ich ľahkého prestrešnia v západnej časti pozemku - parcele 6117/3 v dotyku pozemku so Suchodolinskou ulicou.
 • Dostavby exteriérového schodiska na južnej hranici pozemku /pôvodne bolo navrhované pre severnej hranici pozemku.
 • Kategória
  Dostavba objektu
 • Lokácia
  Suchodolinská ul. Košice
 • Klient
  Súkromný investor
2013

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY