Rezidencia Šafránová záhrada 2

Rezidencia Šafránová záhrada 2

Rezidencia Šafranová záhrada sa nachádza v intraviláne mesta Košice, v opustenom areáli bývalých vojenských kasární kpt. Jaroša na Skladnej ulici v Košiciach. Pôvodná veliteľská budova bola postavená koncom 19.storočia na mieste nazývanom práve Šafranová záhrada. Táto pôvodne neoklasicistická budova je doplnená o modernú nadstavbu, ktorá spolu s rozmernými pristavanými terasami vytvára kontrast starého a nového ako základný architektonický prvok prestavby. Zámerom rekonštrukcie objektu bola zmena účelu využitia na obytný dom riešený pre funkciu bývania a polyfunkciu na prízemí.

Bytový dom má päť nadzemných podlaží, z toho štyri plnohodnotné, jedno zapustené, a jedno podzemné podlažie. Nachádza sa v ňom 42 bytových jednotiek, ktoré sú prístupné spoločnou chodbou a schodišťom v každej sekcii. K objektu je pristavená podzemná garáž, exteriérové nástupné schodiská a šikmé rampy k jednotlivým vstupom do budovy zo Skladnej ulice.

Suterén je spoločný pre všetky sekcie. Slúži na odkladacie komory pre jednotlivé byty a technické zázemie objektu. Na suterénne priestory nadväzuje novo navrhovaná garáž prístupná z východnej strany s 35 parkovacími státiami. Obytný dom ma aj 17 exteriérových státí.

Nadstavba a vertikálne komunikačné jadrá sú obložené z kompozitných dosiek, čím vznikol príťažlivý kontrast medzi starými a novými prístavbami.

Objekt z jednej strany nadväzuje na susediaci Kulturpark, s ktorým spoločne tvoria súčasť územia v centre mesta s celomestským spoločenským významom.

  • Kategória
    Rekonštrukcia
  • Lokácia
    Skladná ul. Košice
  • Klient
    Súkromný investor
2013

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY