Partneri

stavebné konštrukcie:

  • Ing. Samselyová Renáta

statika: 

  • Ing. Zigo Igor

technické zariadenia budovy:

  • Klima-teplo s.r.o.

elektroinštalácie:

  • Hruška martin, ing. Furmaník Július

protipožiarna bezpečnosť stavby:

  • Ing. Kristiňáková Daniela,

cesty a spevnené komunikácie:

  • Vahoprojekt s.r.o.,
  • Ing. Červeňák Anton

sadové úpravy:

  • Ing. Vagaský Vladimír

svetlotechnika stavieb:

  • Ing. Kondáš Kristián, PHD