Partneri

stavebné konštrukcie:

 • Ing. Samselyová Renáta

statika: 

 • Ing. Zigo Igor

technické zariadenia budovy:

 • Klima-teplo s.r.o.

elektroinštalácie:

 • Hruška martin, ing. Furmaník Július

protipožiarna bezpečnosť stavby:

 • Ing. Kristiňáková Daniela,

cesty a spevnené komunikácie:

 • Vahoprojekt s.r.o.,
 • Ing. Kalvínová Lucia

sadové úpravy:

 • Ing. Vagaský Vladimír

svetlotechnika stavieb:

 • Ing. Kondáš Kristián, PHD

protipožiarna bezpečnosť stavby:

 • Ing. Kristiňáková Daniela,

cesty a spevnené komunikácie:

 • Vahoprojekt s.r.o.,
 • Ing. Kalvínová Lucia

sadové úpravy:

 • Ing. Vagaský Vladimír

svetlotechnika stavieb:

 • Ing. Kondáš Kristián, PHD