Kaskady Myslava

Kaskady Myslava

Stavebné objekty 1. a 2. Etapa Terasového bytového domu sú navrhované na svahovitom pozemku k.ú. Myslava. Spolu je navrhovaných 12 bytov v dvoch etapách. V prvej etape je navrhovaných 7 bytov a v druhej etape je 5 bytov.

Konštrukčne sa jedná o železobétónový skelet s výplňovým murivom, plochými strechami s PVC hydroizoláciou. Dom navrhujeme zateplený minerálnou vatou. Novostavbu navrhujem v súdobom modernom štýle kde povrchové úpravy exteriérových stien uvažujeme kompozitnými doskami. Výplne otvorov uvažujeme hliníkové s izolačné trojsklami.

  • Kategória
    Bytový dom
  • Lokácia
    Na kope, Košice
  • Klient
    Súkromný investor
-

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY