Andromeda KVP

Andromeda KVP

Navrhovaný bytový komplex pozostáva z 5 blokov pozdĺž Wuppertálskej ulice v Košiciach na sídlisku KVP. Každý blok pozostáva z dvoch sekcii a to viacpodlažnej /8 NP,6NP/ a malopodlažnej /4+1 NP/. Obidve sekcie sú osadené na dvojpodlažnej podzemnej garáži. Garáže blokov sú prístupné obojsmernou rampou priamo z obslužnej komunikácie.

Prvý blok má viacpodlažnú sekciu pozostávajúcu z obytnej /12NP/ a administratívnej veže /8NP/.

Na prízemiach sekcii sú navrhované priestory pre občiansku vybavenosť. Ostatné podlažia sú určené pre bývanie v bytoch rôznych veľkostí. Komplex je dotvorený ďalšími funkciami najmä športovo-rekreačnou v časti pozemku priľahlého údolia.

Bytový komplex je dopravne napojený z dvoch smerov prostredníctvom Wuppertalske ulice. Z juhu sa obslužná komunikácia napája na Moskovskú triedu a zo severu na triedu KVP. Jednotlivé garáže blokov sú sprístupnené obojsmernými rampami a na dvoch podlažiach. Statická dopravá je doplnená exteriérovými stániami. Celkovo je k dispozícii až 637 p.m. + 44 exterierových stáni.

  • Kategória
    Bývanie
  • Lokácia
    Košice KVP
  • Klient
    Súkromý investor
-

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY