DUETT BUSINESS RESIDENCE

DUETT BUSINESS RESIDENCE

Navrhovaná stavba je lokalizovaná zvačša na pozemku ktorý sa nachádza v centre mesta na rohu ulíc Palackého a Jantárová v Košiciach. Jedná sa o jednu zo spoločensky najexponovanejších častí mesta v tesnom susedstve obchodneho centra AUPARK. Lokalita sa nachádza v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. V blízkom okolí sa nachádzajú hotely, bankové inštitúcie, obchodné a administratívne prevádzky. Pozemok je lokalizovaný na hranici obytnej zóny.

Urbanisticky je objekt súčasťou komplexu budov ktoré tvoria hlavnú líniu Palackého ulice. Filozofiou riesenia uzemného plánu bolo dotvoriť tuto liniu objektov dominantou na križovatke Palackého a Jantárová. V tomto zmysle navrhujeme architekturu nášho objektu.

Dopravné napojenie je navrhované z dvoch strán, jednak z južnej strany vnútro blokovou komunikáciou z Jantárovej ulice a zo severu odbočkou z hlavného ťahu z Námestia osloboditeľov. Týmito príjazdovými komunikáciami je realizovaný jednak samotný príjazd k objektu, ako aj jeho zásobovanie. Peší prístup je cez chodníky lemujúce jednotlivé ulice zo všetkých strán. K samotnému objektu je nástup situovaný zo severnej strany prístupovým chodníkom a dvomi prístupovými schodišťami. Z vyvýšeného platá objektu je potom vstup do samotných veží objektu DUETT I. A DUETT II. Objekt bude sebestačný ohľadom parkovacích miest ktore vytvárame jednak v suteréne a taktiež  na priľahlých plochách objektu z južnej a západnej strany.

Objekt pozostáva z dvoch čiastočne do zeme zapustených podzemných podlaží – podnož a dvoch samostatných 10 podlažných veží prístupných z vyvýšeného platá objektu.

Architektonický vyraz stavby utvárajú dve hlavné hmoty vysoké 10 nadzemných podlaží, ktoré odrážajú vnútornú administratívnu funkciu. Medzi vežami v úrovni plata sú vytvorené oddychové zóny formou zelených plôch a jednej vodnej plochy.

Vjazdy do garáži sú navrhnuté z juhu obojsmernou rampou do 2.PP a zo západu obojsmernou rampou do 1.PP. Na juhovýchodnom naroži objektu je navrhované odpadové hospodárstvo.

  • Kategória
    Administatívna budova
  • Lokácia
    Námestie osloboditeľov, Košice
  • Klient
    Súkromný investor
2015

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY